Europejski Dzień Języków

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

W naszej szkole obchodzono ten dzień w dniu 29.09.2021 tj. w środę.

W dniu 19.09.2021 przy współpracy samorządu szkolnego oraz nauczycieli języków obcych naszej szkoły, odbyło się losowanie krajów europejskich dla poszczególnych klas liceum.
Losowanie wyłoniło następujący porządek przypisania klasom kolejnych krajów europejskich: klasa 1A – Grecja, klasa 1B – Francja, klasa 1 C – Włochy, klasa 2A – Dania, klasa 2B – Austria, klasa 2C – Portugalia, klasa 3A – Wielka Brytania, klasa 3B – Niemcy, klasa 3D – Szwajcaria, klasa 3E – Szwecja.

Zadaniem każdej z klas było przygotowanie stoiska z informacjami na temat poszczególnych krajów, według następujących punktów:

  • flaga kraju – minimalna wielkość A4
  • mapa Europy wraz z zaznaczonym „naszym” krajem oraz jego stolicą
  • język/języki – nagranie do posłuchania – piosenka lub recytacja w danym języku
  • plakat z informacjami o najważniejszej osobie w kraju, liczbie ludności, granicach, walucie itp.
  • celebryci – znane osoby ze świata kultury i sportu – może być plakat lub prezentacja
  • kuchnia – przygotowanie potraw charakterystycznych dla „naszego” kraju, do skosztowania, dla osób odwiedzających nasze stoisko, ewentualnie dodatkowo w formie plakatu informacja o potrawach typowych dla kuchni „naszego” kraju
  • ciekawostki dotyczące fauny i flory (roślinności oraz zwierząt) danego kraju
  • krótkie przedstawienie/ skecz lub żart zawierający typowe dla danego kraju poczucie humoru – dla chętnych

Uczniowie szkoły zagłosowali na najlepsze prezentacje krajów i wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – klasa 3B NIEMCY
II miejsce – klasa 3A Wielka Brytania 
III miejsce – klasa IA Grecja