Konferencja „Żyć w Gdyni”

W dniu 5 grudnia 2022r. w Muzeum Emigracji odbyła się konferencja podsumowująca projekty realizowane przez fundacje i stowarzyszenia gdyńskie. Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Aktywni i Samodzielni” działające przy naszej szkole i realizujące obecnie projekt „Idę do pracy” dzięki, któremu między innymi powstał nasz szkolny sklepik.
Konferencję otworzył prezydent Gdyni Michał Guć.
W konferencji brała udział pani Dyrektor SOSW nr 2
mgr Joanna Lewandowicz inicjatorka powołanego stowarzyszenia, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły
a także absolwenci. Naszymi gośćmi specjalnymi były: pani Jolanta Złoch – dyrektor Schroniska Młodzieżowego oraz pani Paulina Płomińska z hotelu Mercury w Gdyni – miejsc,
w których uczniowie naszej Szkoły Branżowej odbywają praktyki zawodowe.