Nauczanie zdalne

UWAGA UCZNIOWIE, RODZICE i NAUCZYCIELE

Od poniedziałku uruchamiamy nauczanie zdalne w naszej szkole.  Na razie tylko klasy licealne, jeżeli sytuacja zamknięcia szkół będzie się przedłużać, uruchomimy również nauczanie zdalne dla szkoły zawodowej.

WAŻNE INFORMACJE:
1/ Korzystamy z platformy Microsoft Office 365  – uczniowie klas II i III mają pozakładane wcześniej konta i umieją już z niej korzystać.

2/ Nauczycielka informatyki założyła dziś konta użytkowników dla uczniów klas pierwszych licealnych oraz wszystkich nauczycieli uczących w liceum.

3/ Dla nowych użytkowników loginy i hasła zostaną rozesłane przez sekretariat szkoły. A wychowawcy klas przekażą je swoim uczniom.

4/ Do wtorku 17.03  prosimy wszystkich, a w szczególności uczniów o  sprawdzenie działalności kont. W razie problemów z logowaniem proszę kontaktować się
na maila dczarnecka@sosw2.onmicrosoft.com

5/ Aby się zalogować proszę wpisać do przeglądarki hasło „office 365 logowanie”  i kliknąć w link, który wyszuka wyszukiwarka, po ukazaniu się okna logowania wpisujemy swój login i hasło ustalone przez administratora. Przy pierwszym logowaniu zmieniamy hasło na swoje.

6/ Po zalogowaniu otworzy się okno, w którym będziemy mieli wiele różnych aplikacji.  Nas na razie interesują przede wszystkim outlook – gdzie będziemy wysyłać do siebie wiadomości oraz classnotebook – czyli zeszyty dla uczniów.

7/ Każdy nauczyciel zakłada classnotebook z nazwą swojego przedmiotu i dla danej klasy. Następnie przypisuje do klasy wszystkich jej uczniów.  Aby przypisać ucznia wystarczy wpisać 3 pierwsze litery imienia i wybrać odpowiednią osobę z listy. Loginy uczniów składają się z imienia, pierwszej litery nazwiska oraz klasy np. Bolek J kl III a

8/ Zarówno w notesie jak i w pozostałych aplikacjach mamy sporo możliwości przesyłania uczniom materiałów i zadań.

9/ Uczniowie proszeni są o systematyczne logowanie się i sprawdzanie czy nie ma nowych zadań, pierwsze zadania pojawią się do czwartku 19.03