Nowy rok szkolny – rozpoczęty :)

4 września 2017 spotkaliśmy się na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor mgr Iwona Krumholc życzyła wszystkim uczniom dużo sukcesów w nauce a nauczycielom satysfakcji z pracy.
Dzień ten był szczególną okazją aby pogratulować absolwentom, którzy w czerwcu
ukończyli naukę w szkole zawodowej.  Szesnastu absolwentów zdało bowiem egzaminy
zawodowe i w tym  właśnie dniu Pani Dyrektor wręczyła im Świadectwa Potwierdzające
Kwalifikacje w Zawodzie. Oklaskom nie było końca bo też i spisali się na medal, większość
z nich zdała egzamin ze 100% wynikiem.

OTO NASI WSPANIALI!!!
SZCZĘŚLIWI KUCHARZE, HOTELARZE I SPRZEDAWCY

BRAWO WY!!! DUMA NAS ROZPIERA
rozdanie świadectw

Serdecznie gratulujemy również naszej absolwentce XVI LOS – Zuzi, która zdała maturę
i otrzymała świadectwo dojrzałości.
BRAWO ZUZIA!!!