Podziękowanie dla C.H. „Riviera”

W imieniu nauczycieli i uczniów SOSW nr 2 w Gdyni, serdecznie dziękuję
Centrum Handlowemu RIVIERA w Gdyni za zakup sprzętu komputerowego
i przekazanie go za pośrednictwem Gminy Miasta Gdyni na zasadzie bezpłatnego wypożyczenia na czas społecznej kwarantanny uczniom i nauczycielom,
którzy z różnych względów tego rodzaju narzędzi w domu nie posiadali.
Dziękując za sprzęt i wrażliwość społeczną, życzę zdrowia Państwa pracownikom
oraz szybkiego powrotu do pracy w dotychczasowym trybie.

Dyrektor SOSW nr 2
Iwona Krumholc