Rozpoczęcie roku szk. 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 według następujących zasad i harmonogramu.

godz. 9.00 – uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej i Liceum

godz. 10.00 – uczniowie klas drugich Liceum

godz. 11.00 – uczniowie klas drugich Szkoły Branżowej

godz.12.00 – uczniowie klas trzecich Szkoły Branżowej i Liceum

Uczniowie nie wchodzą do budynku, tylko udają się na wskazane przez pracownika szkoły miejsce na boisku szkolnym.
W przypadku deszczu spotkania odbędą się tylko z wychowawcami w wyznaczonych salach.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SOSW nr 2 W CZASIE PANDEMII

PROCEDURY W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

REGULAMIN INTERNATU NA CZAS PANDEMII