Warsztaty Ekologiczne w Oczyszczalni Ścieków Dębogórze.

W środę 24 października braliśmy udział w Warsztatach Ekologicznych  zorganizowanych przez p. Marzenę Jaworską. Tym razem udaliśmy się do Grupowej Oczyszczalni Ścieków
w Dębogórzu, oczyszczalni która działa od 1964 roku, a dzisiaj jest jedną z 10 najnowocześniejszych oczyszczalni w naszym kraju. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się szczegółowo jak unieszkodliwiane są nasze ścieki, zwiedzaliśmy także obiekty oczyszczalni.
Dowiedzieliśmy się także, czego nie wolno wylewać i wrzucać do kanalizacji i postanowiliśmy przestrzegać tego w swoich domach.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17