Wycieczka do Muzeum Marynarki Wojennej

Tradycją naszej szkoły jest już od lat, że nowy rok szkolny rozpoczynamy od wycieczek integracyjnych całej szkoły.
W tym roku klasy 2,3 i 4 liceum oraz klasy szkoły branżowej wybrały się do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Wysłuchaliśmy fascynujących historii, które opowiadała pani przewodniczka, obejrzeliśmy niezwykła zbiory zarówno
w budynku muzeum jak i na ekspozycji zewnętrznej.
Jednym słowem świetnie się bawiliśmy, tym bardziej,
że dopisała nam pogoda.