30 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni

Trzydzieści lat minęło………
7 listopada 2014 roku był uroczystym wydarzeniem w życiu naszej szkoły.
W pięknie udekorowanej sali mogliśmy przywitać przybyłych na uroczystość dostojnych gości, absolwentów szkoły, byłych jej pracowników, rodziców naszych uczniów.
O godzinie 10.00 Pani dyrektor Iwona Krumholc serdecznie i ciepło powitała przybyłych na jubileusz 30-lecia ośrodka gości.
Na uroczystość przybyli:
Ewa Łowkiel -Wiceprezydent Miasta Gdyni
Beata Wolak- z-ca dyrektora Wydział Rozwoju Edukacji
Aneta Szymerowska – inspektor Wydziału Edukacji
Dorota Szewczyk – członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Grażyna Nowicka – wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP
Agnieszka Kamińska – Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
Marzanna Mróz – dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Gdyni
Jadwiga Bogusławska -dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdyni
Jolanta Szulga – dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
Krystyna Zdunek – dyrektor Zespołu Szkół nr 17 w Gdyni
Renata Tomaszewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni
Stanisław Sienicki – dyrektor naszego ośrodka
Wieńczysława Jachim – Kierownik Internatu
Danuta Sylwester- Kierownik Internatu
Lidia Szulc- Kierownik Internatu
Komandor Bogdan Kurel – Kierownik Klubu Garnizonowego, Dowódca 3 Flotylli Okrętów
Anna Bigot- delikatesy „Anna”
Marcin Witulski – sklep „Aldek”
Marek Gościcki – przedsiębiorstwo GOMAX
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dzień ten skłania do wspomnień, refleksji i kreślenia planów na przyszłość.
W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to życzenia, gratulacje, kwiaty, upominki, e-maile z ciepłymi słowami. W czasie swojej przemowy pani dyrektor przybliżyła, między innymi, wydarzenia i fakty z kart historii szkoły.
W tym uroczystym dniu wręczono także nagrody:
Nagrodę Prezydenta Gdyni otrzymali Pani Alicja Fontańska, Pan Tadeusz Pinkiewicz. Pracownicy administracji oraz szkoły otrzymali Nagrodę Dyrektora: Pani Ewa Baranowicz, Pani Barbara Jagodzińska, Pani Elżbieta Piskorz, Pani Jadwiga Wójtowicz-Paciorek, Pani Alicja Koprowska, Pani Hanna Lach, Pan Marian Reszka, Pani Ewa Sadecka, Pani Małgorzata Samp, Pan Zbigniew Weissgerber.

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, na który nie mogli doczekać się przybyli goście. Teatr Bis przygotował sztukę pt.”Jubileusz”. Spektakl składał się z fragmentów najlepszych przedstawień grupy znakomicie powiązanych w całość Kabaretem Olgi Lipińskiej. Mogliśmy zobaczyć fragmenty sztuk: „Kominek zgasł”, „Burza w teatrze BIS”, „Krzesło”.
Przybyli na uroczystość goście, zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność prezentacji. Przygotowaliśmy ekspozycje, gazetki, wystawy. Ściany szkoły zdobiły dyplomy, medale i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie. Dzięki kronikom szkolnym można było wspominać dawne czasy.

Rocznica 30-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłych i emerytowanych pracowników i absolwentów była świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.
W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.