XIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

W dniu 19 marca 2019 w SOSW nr 2 w Gdyni odbył się
XIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
pod hasłem „Zmieniamy zachowania na dobre”.

W konkursie wzięło udział 9 zespołów ze szkół podstawowych i branżowych z terenu
działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”
Były to następujące szkoły podstawowe: SP nr 10 z Gdyni, SP nr 11 z Gdyni, SP nr 34
z Gdyni, SP nr 40 z Gdyni, SP nr 7 z Wejherowa i Zespół Szkolno-Przedszkolny z Mostów.
Oraz szkoły branżowe: Szkoła Branżowa I st. Nr 7 z Gdyni, Szkoła Przyspasabiająca do Pracy nr 1  z Gdyni i Szkoła Branżowa I st. Nr 5 z Wejherowa.

Uczniowie współzawodniczyli w wielu konkurencjach. Były to zadania pisemne oraz
praktyczne, które zgrupowane były wokół tytułów:
1/ Zmieniamy zachowania na dobre: w domu
2/ Zmieniamy zachowania na dobre: w szkole
3/ Zmieniamy zachowania na dobre: w mieście
4/ Zmieniamy zachowania na dobre: w lesie
Ostatnim etapem konkursu była konkurencja plastyczna, tym razem uczniowie wykonywali stroiki wielkanocne z różnych opakowań i odpadów.

W tym roku oprócz nagród za I, II i III miejsce przyznano tytuły
„Mistrza Ekologii szkół podstawowych” i „Mistrza Ekologii szkół branżowych”
Tytuły te i I miejsca w swoich kategoriach zdobyli odpowiednio uczniowie:
SP nr 34 w Gdyni i Szkoła Branżowa I st. Nr 7 w Gdyni.
Kolejne miejsca wśród szkół podstawowych zajęły:
II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
III miejsce – SP nr 11 w Gdyni
wśród szkół branżowych :
II miejsce – SPDP nr 1 w Gdyni
III miejsce – Szkoła Branżowa I st. Nr 5 w Wejherowie.
Jak co roku konkurs cieszył się dużym powodzeniem i dostarczył wiele radości
uczestnikom.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!

1
2
34 56 78 910 1113 14 15 16 17 1819 2021 2223 2425 2627MISTRZOWIE EKOLOGII

30 20190318_11411120190318_114218 20190318_11425620190318_114402 20190318_11450120190318_114541