XVII Gdyńska Edycja „Ośmiu Wspaniałych”

Iwona Mielniczuk z klasy III LO została laureatką tegorocznej edycji
„Ośmiu Wspaniałych”.
Iwonka jest liderką Szkolnego Wolontariatu, w którym działa już od wielu lat i oddaje swoje serce i czas potrzebującym.
Serdecznie gratulujemy!!!

Podczas uroczystości podziękowanie za wspieranie szkolnego wolontariatu
otrzymała też p. Beata Gajewska
1 2 3 4 5 6

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” ma na celu promocję młodych społeczników. Jest też
zachętą dla młodych, by przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi
we własnym środowisku szkolnym, koleżeńskim i rodzinnym.